Řešení pro Windows

SPSOFT Access Agent

Služba systému windows pro automatizované generování sestav v MS Access a jejich distribuci emailem.

Definice jednotlivých úkolů je v .xml souboru.

Parametry v konfiguračním souboru

TaskMDBPath Mdb soubor ve formátu.
TaskMDBPassword Heslo pro mdb soubor.
TaskProcName Jméno funkce, která se ma provest. Procedura musí vracet plnou cestu k souboru, který se stane přílohou generovaného mailu. Pokud procedura cestu k souboru nevrátí a nebo soubor neexistuje, Task se neprovede.
TaskProcParam Parametr funkce.
TaskEmailFrom Odchozí emailová adresa
TaskEmailTo Seznam emailových adress oddělených středníkem.
TaskEmailCC Seznam emailových adress oddělených středníkem.
TaskEmailSubject Hlavička mailu.
TaskEmailBodyText Obsah mailu ve formátu txt.
TaskExecTime V které časy se ma Task provádět. Oddělené "|". Př. 05:00|17:00 pokud se Task nezdaří, kolik minut po nastaveném čase v TaskExecTime se má ještě zkoušet odeslat email.
TaskExecRetriesMinutes Default je 10 minut.
TaskExecWeekDays Které dny v týdnu se má Tásk provádět. Př. "1,2,3", Task se bude provádět v po, ut, st.
TaskLastRun Datum a čas kdy se Task naposledy provedl. Vyplňuje automaticky služba SPSoftAccessAgent.
TaskForceRun "True"/"false", pokud se task uloží s hodnoutou "true", bude při následující kontrole souboru SPSoftAccessAgent.xml službou SPSoftAccessAgent Task vždy vykonán. Po provedení, se TaskForceRun nastaví automaticky zpět na hodnotu "false".
TaskTimeoutSeconds Po kolika sekundách bude Access ukončen v případě, že zavolaná funkce neskončí. Defaultně 10 minut.

SPSOFT AppProvider

On-line poptávka

Nesprávný formát
Nesprávný formát
Nesprávný formát
Nesprávný formát
Nesprávný formát

* takto označená pole jsou povinná

Co stojí za úspěchem našich aplikací?

  • O každém projektu přemýšlíme komplexně
  • Navrhujeme funkční softwarová řešení
  • Jsme pružní a rychlí
  • Zákazníkům poskytujeme podporu
  • Máme pozitivní reference
  • Nabízíme výhodné ceny řešení
  • Zdokonalujeme své znalosti

Kontaktujte nás!

Rádi se Vašemu záměru budeme věnovat!

Nahoru